Ik niet goed behandeld word door een (overheids)instantie

Joey Advocatuur helpt je bij de meeste bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidshandelen. Als je in het gelijk wordt gesteld bij de rechtbank, zal de rechtbank doorgaans beslissen dat de overheidsinstantie ook jouw advocaatkosten moet vergoeden. We bespreken samen de haalbaarheid van het bezwaar of beroep, zodat je goed geïnformeerd een keuze kan maken om al dan niet Joey Advocatuur in te schakelen. 

Joey Advocatuur helpt je ook met het indienen van klachten tegen overheidsinstanties.