Ik niet weet waar ik terecht kan met mijn hulpvraag

Beschrijf je situatie in onderstaand formulier en zend het in. Wij bekijken jouw situatie en laten je zo snel mogelijk weten waar je terecht kunt voor hulp.

Ik denk dat mijn rechten geschonden worden

Bij Joey Advocatuur bekijken we of jouw rechten geschonden worden, wat je hieraan kan doen en of we je hierbij kunnen helpen. Als wij je niet kunnen helpen, verwijzen wij je door naar een plek waar ze dat wel kunnen.

Ik niet goed behandeld word door een (overheids)instantie

Joey Advocatuur helpt je bij de meeste bezwaar- en beroepsprocedures tegen overheidshandelen. Als je in het gelijk wordt gesteld bij de rechtbank, zal de rechtbank doorgaans beslissen dat de overheidsinstantie ook jouw advocaatkosten moet vergoeden. We bespreken samen de haalbaarheid van het bezwaar of beroep, zodat je goed geïnformeerd een keuze kan maken om al dan niet Joey Advocatuur in te schakelen. 

Joey Advocatuur helpt je ook met het indienen van klachten tegen overheidsinstanties.

Ik schade heb opgelopen door een ander

Je kan op veel manieren schade oplopen door iets wat een ander doet. Dit kan lichamelijke, psychische of materiële schade zijn. Het schadeveroorzakende gedrag kan opzettelijk of onopzettelijk zijn veroorzaakt, maar jij hebt wel schade geleden. Wij bekijken met jou jouw situatie en bespreken de mogelijkheden om de schade te verhalen op de veroorzaker. Joey Advocatuur doet voor jou de onderhandelingen en, mocht dit nodig zijn, een procedure bij de rechtbank.

Ik slachtoffer ben van een strafbaar feit

Bij Joey Advocatuur informeren we je over jouw rechten als slachtoffer, het strafproces en de schadevergoedingsmogelijkheden. We volgen het traject voor je op, communiceren met politie en justitie en vragen voor jou een schadevergoeding aan in de strafzaak.

Ik word lastiggevallen

Als iemand je lastigvalt kan dat grote gevolgen hebben. Je kan je onder andere onveilig voelen, plaatsen of mensen gaan vermijden, dingen doen die je eigenlijk niet wil doen omdat dat moet van de ander. 

Voorbeelden hiervan zijn:

Intimidatie
Stalking
Pesten
Bedreiging
Belediging

Joey Advocatuur kan je helpen. We bespreken samen jouw situatie en bekijken wat ervoor kan zorgen dat het lastigvallen stopt. Zo kunnen we een stopbrief sturen naar de persoon die je lastigvalt. We kunnen ook een contact- of locatieverbod, rectificatie en/of schadevergoeding vragen. Als het om strafbare feiten gaat, kunnen wij je bijstaan bij het doen van aangifte en het verdere traject.