Vaste prijzen

Rechtsbijstandsverzekering

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, draagt de verzekering de kosten van onze rechtsbijstand. Door het Europese Hof van Justitie (C-667/18) is besloten dat de verzekeraar niet mag weigeren deze kosten te vergoeden, dit zou immers in strijd zijn met het recht op vrije advocaatkeuze. Wij helpen je bij het contact met de verzekeraar.

Prijsafspraak

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kan Joey Advocatuur je bijstaan op betalende basis. De vaste prijzen zijn hieronder terug te vinden.

De door jou gemaakte kosten voor rechtsbijstand worden als proceskosten meegenomen in de gevorderde schadevergoeding. Dit geldt voor de schikkingsonderhandelingen maar vooral voor een procedure waarbij de andere partij in het ongelijk is gesteld, waarna de rechtbank die partij een proceskostenveroordeling kan opleggen waardoor jouw advocaatkosten verhaald worden op de andere partij.

Nadere prijzenlijst volgt.