Sabit fiyatlar

Yasal gider sigortası

Yasal gider sigortanız varsa, sigorta şirketi hukuki yardımımızın masraflarını karşılayacaktır. Avrupa Adalet Divanı (C-667/18), sigortacının bu masrafları geri ödemeyi reddedemeyeceğine, çünkü bunun serbest avukat seçme hakkını ihlal edeceğine karar vermiştir. Sigortacı ile iletişime geçmenize yardımcı olacağız.

Fiyat anlaşması

Yasal gider sigortanız yoksa ve sübvansiyonlu adli yardım almaya hak kazanmadıysanız, Joey Advocatuur size ücretli olarak yardımcı olabilir. Sabit fiyatları aşağıda bulabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz yasal masraflar, talep edilen tazminatlara dava masrafları olarak dahil edilir. Bu durum uzlaşma görüşmeleri için geçerli olmakla birlikte, özellikle karşı tarafın aleyhine karar verilen davalar için geçerlidir; bunun ardından mahkeme, karşı tarafa mahkeme masrafları emri verebilir ve yasal ücretlerinizi karşı taraftan geri alabilir.

Diğer ödül listesi ileride verilecektir.