Stałe ceny

Ubezpieczenie ochrony prawnej

Jeśli posiadasz ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie pokryje koszty naszej pomocy prawnej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (C-667/18) orzekł, że ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu tych kosztów, gdyż naruszałoby to prawo do swobodnego wyboru adwokata. Pomożemy Ci skontaktować się z ubezpieczycielem.

Uzgodnienie cenowe

Jeśli nie masz ubezpieczenia ochrony prawnej i nie kwalifikujesz się do subsydiowanej pomocy prawnej, Joey Advocatuur może Ci pomóc odpłatnie. Stałe ceny można znaleźć poniżej.

Koszty poniesione przez ofiarę w związku z pomocą prawną zostaną uwzględnione w dochodzonym kompensacie jako koszty sądowe. Dotyczy to negocjacji ugodowych, ale w szczególności postępowań, w których druga strona przegrała sprawę, po czym sąd może obciążyć tę stronę kosztami postępowania, w wyniku czego wynagrodzenie adwokata jest odzyskiwane od drugiej strony.

Dalsza lista nagród wkrótce.