Porady prawne i pomoc prawna

Postępowanie sądowe ma swoje wady. Proces trwa bardzo długo, kosztuje Cię dużo czasu i energii oraz podejmujesz ryzyko: ostateczna decyzja jest poza Twoją kontrolą. W sprawach dotyczących obrażeń ciała i odpowiedzialności cywilnej pierwszą radą Joeya Advocatuura będzie zatem rozpoczęcie negocjacji z drugą stroną.

Celem jest wtedy osiągnięcie dobrego rozstrzygnięcia. To, co składa się na dobrą ugodę, jest inne dla każdego, ale zwykle największą wagę przywiązuje się do uznania, przeprosin i rekompensaty finansowej. Zaletą tego jest to, że nie jesteś zależny od policji i wymiaru sprawiedliwości, długi czas rozpatrywania w sądzie, Twoja prywatność jest lepiej gwarantowana i możesz szybciej zostawić sprawę za sobą.

W niektórych przypadkach (sprawy karne, sprawy administracyjne) negocjacje nie stanowią problemu lub stanowią go mniej. Dzieje się tak również w przypadku, gdy druga strona nie udzieli odpowiedzi lub jeśli w trakcie negocjacji nie uda się osiągnąć porozumienia. W takich przypadkach również Ci pomożemy.

W Joey Advocatuur przywiązujemy dużą wagę do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Rozpoczniemy dla Ciebie procedurę i/lub pomożemy Ci w trakcie składania deklaracji i działań następczych.