O Joey Advocatuur

W Joey Advocatuur można uzyskać porady prawne i pomoc prawną.

Joey Advocatuur działa głównie w obszarze praw ofiar i praw człowieka oraz prawa dotyczącego odpowiedzialności.

Telefon: 0168 23 44 19

WhatsApp: 06 42 29 23 80

Możemy pomóc między innymi w następujących kwestiach:

  • Pomoc w zgłaszaniu i prowadzeniu dochodzeń z policją
  • Wniosek o wpis do rejestru karnego
  • Negocjowanie odszkodowania
  • Roszczenie o odszkodowanie w sądzie
  • Zażalenie na odmowę ścigania do sądu apelacyjnego (postępowanie na podstawie art. 12)
  • Ubieganie się o zakaz lokalizacji lub kontaktu
  • Naruszenia praw człowieka
  • Sprzeciw i odwołanie do Funduszu Odszkodowawczego za Przestępstwa z użyciem Przemocy